ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bullet10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน
bulletวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องเจาะ Superdrill
bulletวิดีโอการตัดด้วยเครื่อง Fiber Laser 1000W
bulletการออกแบบแม่พิมพ์พับโลหะ
bulletประเภทของแม่พิมพ์
bulletคำคม ปรัชญาชีวิตธุรกิจ
ประเภทของแม่พิมพ์พับ

แม่พิมพ์ที่ใช้ในการพับโลหะแผ่นมีอยู่หลายรูปแบบ ดังนี้

          1. แม่พิมพ์รูปตัววี (V-Die)

          การพับแผ่นโลหะด้วยแม่พิมพ์รูปตัววีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เนื่องจากรูปแบบและการทำงานของแม่พิมพ์ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ถึงแม้ว่าจะมีคสามเที่ยงตรงของงานต่ำ (เนื่องจากการดีดตัวกลับของแผ่นโลหะ) แม่พิมพ์รูปตัววีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ พันช์และดาย สามารถทำการพับแผ่นโลหะที่ขนาดของมุมต่างๆตามที่ต้องการได้

แม่พิมพ์รูปตัววี

 

          2. แม่พิมพ์รูปตัวยู (U-Die)

         การพับแผ่นโลหะด้วยแม่พิมพ์รูปตัวยูด้วยพันช์และดาย อาจใช้แผ่นจับชิ้นงาน (Pressure Pad) หรือไม่ก็ได้ ซึ่งมักจะใช้แรงจากสปริงในการกดแผ่นจับชิ้นงาน

แม่พิมพ์รูปตัวยูแบบไม่มีแผ่นจับชิ้นงาน

แม่พิมพ์รูปตัวยูแบบมีแผ่นจับชิ้นงาน

 

          3. แม่พิมพ์แบบไวปิง (Wiping Die)

         แม่พิมพ์แบบไวปิงมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ พันช์ ดาย และจับชิ้นงาน แผ่นจับชิ้นงานจะทำหน้าที่กดแผ่นโลหะเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ขณะพับ ส่วนใหญ่จะอาศัยแรงจากสปริงในการกดก่อนที่พันช์จะเคลื่อนตัวลงมาเพื่อพับแผ่นโลหะ

แม่พิมพ์รูปตัวยูแบบไวปิง

 

          4. แม่พิมพ์แบบหมุน (Rotary Die)

          มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนด้ามพันช์ ส่วนที่เป็นแกนหมุน (Rocker) และดาย ซึ่งจะส่งผ่านแรงในแนวแกนผ่านด้ามพันช์  (ใช้แรงจากเครื่องปั๊มเหมือนงานพับโลหะทั่วไป) มีข้อดีเมื่อเทียบกับแม่พิมพ์แบบไวปิง คือ สามารถพับด้วยมุมเกิน 90 องศา เพื่อชดเชยการดีดตัวกลับได้ และไม่จำเป็นต้องมีแผ่นจับชิ้นงาน จึงทำให้แรงที่ต้องใช้ในการพับน้อยลง

แม่พิมพ์รูปตัวยูแบบหมุน

 

          5. แม่พิมพ์พับเฉพาะงานอื่นๆ

          เช่น การใช้ Cam Slide หรือกลไกของลิ่ม เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ในระนาบอื่นๆ

กลไกหมุนให้เกิดการพับส่วนที่เป็นมุมหลบ

กลไกของ Cam Slide ให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวนอนและดึงกลับด้วยสปริง

กลไกของ Cam Slide ให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวนอนทั้งจังหวะพับและดึงกลับ

 

ที่มา : หนังสือแม่พิมพ์โลหะแผ่น เล่มที่ 1

 
บทความ

Fiber Laser คืออะไร
ประเภทของแม่พิมพ์
ประเภทแม่พิมพ์แบ่งตามรูปแบบการทำงาน article
การออกแบบแม่พิมพ์พับโลหะ