NEWS & EVENT เครื่องกลึง

เครื่องกลึง CNC มีความแม่นยำและประสิทธิภาพในการผลิต

ติดตาม NEWS & EVENT cnc lathe , เครื่องกลึง , เครื่องกัด , เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือยี่ห้อดังในอุตสาหกรรมการผลิตที่ควบคุมการทำงานโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูงและมีความซับซ้อนมากขึ้นได้ ทำให้ชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพ มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมการบินแ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 

สินค้าโปรโมชั่น


 VDO การทำงานเครื่องจักร

Visitors: 39,441