Press Machine

  

 

 

                                                                                                                    เครื่องปั๊มโลหะ /press machine

 

                                   เครื่องปั๊มโลหะสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ดังนี้

 

                                   1. กลไกขับเคลื่อนของเครื่องปั๊มโลหะ เช่น เครื่องปั๊มโลหะ/Press Machine แบบข้อเหวี่ยง (Crank Press) , Knuckle Joint Press , เครื่องปั๊มโลหะแบบข้อต่อ (Link Press) , Hydraulic  press , Screw Press เป็นต้น

                          2. ลักษณะโครงสร้างเครื่อง แบ่งออกเป็น เครื่องปั๊มโลหะที่มีโครงสร้างรูปตัวซี (C-Frame Press) และเครื่องปั๊มโลหะที่มีโครงสร้างแบบปิดหรือโครงสร้างรูปตัวโอ (O-Frame Press)

                          3. แหล่งกำเนิดพลังงาน โดยแบ่งออกเป็น เครื่องปั๊มโลหะไฮดรอลิก (Hydraulic Press) และเครื่องปั๊มโลหะแบบใช้กลไกทางกล (Mechanical Press)

                          4. จังหวะการทำงาน (Number of Action) เช่น เครื่องปั๊มโลหะแบบจังหวะเดียว (Single Action) 2 จังหวะ (Double Action) 3 จังหวะ (Triple Action) แต่ละจังหวะจะนับตามจำนวนแรมที่มี เครื่องปั๊มโลหะที่มี 2 แรม ก็จัดเป็น                                    เครื่องในกลุ่มการทำงาน 2 จังหวะ

                          5. ทิศทางการเคลื่อนที่ของแม่พิมพ์ เช่น เครื่องปั๊มโลหะในแนวตั้ง (Vertical) เครื่องปั๊มโลหะในแนวนอน (Horizontal) เครื่องปั๊มโลหะชนิดปรับมุมเอียง (Oblique)

 

        จากลักษณะการแบ่งเครื่องปั๊มที่กล่าวมาข้างต้น เครื่องปั๊มของ บริษัท อิดดะ แมชชีนทูส์ จำกัด จัดเป็นเครื่องปั๊มแบบข้อเหวี่ยง (Crank Press) มีโครงสร้างรูปตัวซี (C-frame Press) และเครื่องปั๊มโลหะที่มีโครงสร้างแบบปิด หรือโครงสร้างรูปตัวเอช                           (H-Frame Press) ซึ้งทางบริษัทของเรามีให้เลือกว่าจะใช้เป็นแบบ Single Crank หรือ Double Crank ตามความต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และการทำงานของท่าน 

      โดยทั้ง 2 รูปแบบที่กล่าวมานี้เป็นรูปแบบที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง ทนทาน เนื่องจากตัวเครื่องทำมาจากเหล็กแล้วนำมาแมชชีน หน้าจอเป็นระบบสัมผัส มีระบบ Air Clutch ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นเพื่อป้องป้องกันความเสียหายของเครื่องจักร                                         ในขณะที่เครื่องปั๊มโลหะทำงานแล้วเกิดการปั๊มเกินกำลังเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) จะหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันความเสียหายจากตัวเครื่องปั๊มโลหะ และตัวแม่พิมพ์ ซึ่งแตกต่างกับเครื่องปั๊มโลหะที่เป็นระบบเพลา                                             ข้อเหวี่ยงธรรมดา เพราะหากมีการผิดพลาดที่ใช้แรงเกินกำลังเครื่องจะไม่หยุด และอาจเกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องและแม่พิมพ์ ส่งผลทำให้เครื่องปั๊มโลหะสึกหรอ และใช้งานได้ไม่นาน 


Visitors: 42,474