พารู้จักเครื่องจักรทำเงินเครื่องฉีดพลาสติก มีกี่ประเภท

เครื่องฉีดพลาสติกมีหน้าที่สำคัญและหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

เครื่องฉีดพลาสติก มีกี่ประเภท

 

หากนึกถึงการผลิตพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำป็นต้องใช้วัสดุจากพลาสติกเป็นหลัก แน่นอนว่า ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องฉีดพลาสติกไปได้แน่นอน เพราะการฉีดพลาสติกคือกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกโดยอาศัยกรรมวิธีการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เมื่อเม็ดพลาสติกผ่านความร้อน และอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องจะมีการฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติกที่ใช้สำหรับขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้นจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เครื่องฉีดพลาสติก เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ แต่เครื่องฉีดพลาสติกนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน ในวันนี้เราจะพามาดูกันว่า แท้จริงแล้วเครื่องฉีดพลาสติก มีกี่ประเภท มาดูกันเลย

เครื่องฉีดพลาสติก Injection Molding Machine

นับเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญสำหรับแวดวงของ งานด้านอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับพลาสติกทุกประเภท เพราะเครื่องฉีดพลาสติกมีหน้าที่สำคัญในการหลอมละลายเม็ดพลาสติกหรือผงพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกประเภท Polyethylene (PE) , Polypropylene (PP) , Polystyrene (PS) , Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) หรือ Polyvinyl Chloride (PVC) ให้เป็นของเหลว ก่อนที่จะนำมาฉีดขึ้นรูปลงในแม่พิมพ์เพื่อดัดแปลงเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย แต่สำหรับการแบ่งประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก ในปัจจุบันนี้ จะมีเครื่องฉีดพลาสติกที่วางจำหน่ายอยู่หลัก ๆ ด้วย 2 ประเภท โดยจะแบ่งตามระบบและรูปแบบในการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกแต่ละประเภท

ประเภทหลักเครื่องฉีดพลาสติก

สำหรับการแบ่งประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก ตามระบบการทำงานจะสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้อีกทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 1. ระบบไฟฟ้า (Electric)
  เป็นอีกหนึ่งประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกที่ได้รับความนิยมจากอุตสาหกรรมการผลิตและขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติกประเภทต่าง ๆ ด้วยจุดเด่นในด้านของประสิทธิภาพในการใช้งานที่มีทั้งความแม่นยำ ความเงียบ และความรวดเร็วในการผลิตขึ้นรูปพลาสติกที่เหนือกว่าเครื่องฉีดพลาสติกระบบการทำงานในรูปแบบอื่น โดยเครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า มีข้อดีที่หลาย ๆเจ้าของกิจการเลือกใช้เพราะสามารถในการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานและการช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

 2. ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)
  เครื่องฉีดพลาสติก ระบบไฮดรอลิค เป็นอีกหนึ่งประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก ที่ใช้น้ำหรือน้ำมันเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนให้กระบอกสูบหรือมอเตอร์ไฮดรอลิคสามารถขับเคลื่อนและเกิดการส่งถ่ายพลังงานได้ โดยระบบการทำงานในรูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นคุณสมบัติที่ดีเพราะส่งผลให้การทำงานของเครื่องจักรและเครื่องฉีดพลาสติก สามารถใช้งาน ควบคุม และดูแลรักษาได้ง่าย และมีข้อดีที่โดนใจอีกหนึ่งอย่างคือ มีราคาที่ย่อมเยากว่าเครื่องจักรที่มีระบบการทำงานในรูปแบบอื่น

 3. ระบบไฮบริด (Hybrid)
  โดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนจะรู้จักเครื่องฉีดพลาสติก ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้มีการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hybrid ขึ้นมาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่นำส่งกำลังด้วยระบบไฟฟ้า Electrical Injection Machine ให้การทำงานที่เสถียรและประหยัดพลังงานเพราะใช้ระบบแบบ Ball Screw ซึ่งเป็นระบบนำส่งเดียวกับเครื่อง CNC การใช้งานของแบบ Hybrid จึงไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันทำให้กินไฟได้ต่ำกว่าระบบไฮดรอลิคนั่นเอง

สำหรับเครื่องฉีดพลาสติกตามรูปแบบการทำงาน หรือแบ่งตามรูปแบบการฉีดพลาสติกที่ถูกนำมาหลอมเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปในตัวเครื่องฉีดพลาสติก จะสามารถแบ่งออกไปเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • เครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน (Horizontal Injection Molding Machine)
  เป็นรูปแบบการทำงาน แบบแนวนอน คือ เมื่อเม็ดพลาสติกถูกนำมาใส่ลงในเครื่องฉีดพลาสติกแล้วผ่านความร้อนจนเกิดการหลอมละลายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เม็ดพลาสติกหลอมเหลวเหล่านี้จะถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์เป็นเส้นตรงในแนวนอน โดยจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเครื่องฉีดพลาสติกแนวนอน นี้จะมีชุดฉีดพลาสติกและชุดควบคุมการเปิด – ปิดแม่พิมพ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด

 • เครื่องฉีดพลาสติกแนวตั้ง (Vertical Injection Molding Machine)
  เป็นรูปแบบการทำงาน แบบแนวตั้ง คือ เมื่อเม็ดพลาสติกถูกนำมาเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติก และถูกนำมาผ่านกระบวนการเพื่อหลอมเหลวเม็ดพลาสติกดังกล่าวแล้วนั้น ตัวเครื่องจะทำการฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์เป็นเส้นตรงในแนวตั้งซึ่งจะตั้งฉากกับระนาบของแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในการขึ้นรูปพลาสติก ซึ่งรูปแบบการทำงานจะตรงกันข้ามกับเครื่องฉีดพลาสติกแนวนอนอย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม การที่คุณรู้จักประเภทของเครื่องฉีดพลาสติกที่มีอยู่นี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองที่ชัดเจนในการเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกในการผลิตสินค้าของคุณให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

แต่สำหรับการผลิตสินค้าแต่ละรูปแบบก็จะต้องเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่เหมาะสมนับเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งควรคำนึงถึงรูปการสินค้าและความต้องการของคุณ เช่น ขนาดและรูปทรงของชิ้นงานที่ต้องการผลิต วัสดุที่ใช้ ปริมาณการผลิต และความเร็วที่ต้องการในกระบวนการฉีดพลาสติก ควรพิจารณาด้วยความระมัดระวังและขอคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ โดยรวมแล้วการเลือกใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่เหมาะสมจะส่งผลให้มีความแม่นยำและคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ของคุณ

ค้นหา เครื่องฉีดพลาสติก สามารถติดต่อขอคำแนะนำจาก บริษัท อิดดะ แมชชีน ทูลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องจักรอุตสาหกรรม อาทิ เครื่องกลึง (CNC Lathe) , เครื่องกัด CNC , เครื่อง CNC Milling , เครื่องฉีดพลาสติก , เครื่องตัดไวร์คัท , เครื่องเจียระไน , เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ , เครื่องเลื่อยสายพาน รวมถึงอะไหล่และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมั่นใจด้วยทีมงานบริการหลังการขาย ที่เราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับ 1

 

สั่งซื้อเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเจียระไน บริษัท อิดดะ แมชชีน ทูลส์ จำกัด ติดต่อ

Tel :
02-315-4808 , 094-821-4821

Line ID : @idda.machine
Facebook : เครื่องจักร CNC BY IDDA Machines TOOLS
Email : marketing@idda.co.th

 

Visitors: 26,885