เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องมือที่สำคัญที่สุดของโรงงานฉีดพลาสติก

ขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีดพลาสติกดีอย่างไร? เครื่องฉีดพลาสติกทำงานอย่างไร?

เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องมือที่สำคัญที่สุดของโรงงานฉีดพลาสติก

พลาสติก จัดเป็นสิ่งของและสินค้าที่จำเป็น ทั้งสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่น ส่วนประกอบของรถยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือทางการเกษตร อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ หลายโรงงานหรือบริษัทต่างๆ จึงผลิตพลาสติกเพื่อรองรับความต้องการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก ซึ่งการขึ้นรูปพลาสติกมีหลายวิธี เช่น การฉีดพลาสติก (Injection Molding) การเป่าพลาสติก (Blow Molding) การรีดพลาสติก (Extrusion Molding) และ การอัดพลาสติก (Compression Molding) ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก คือ การฉีดพลาสติก บทความนี้ บริษัท อิดดะ แมชชีนทูลส์ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) จะพาคุณไปรู้จัก การฉีดพลาสติก และเครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ Injection Molding Machine

 

การฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Injection Molding)

การฉีดขึ้นรูปพลาสติกเหมาะสำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก โดยเฉพาะชิ้นงานแบบสมบูรณ์ เช่น ฝาขวด กล่องอาหาร ชิ้นส่วนของรถยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน ของใช้ภายในครัวเรือน ของเล่น เป็นต้น

 

จุดเด่นของการขึ้นรูปพลาสติกโดยวิธีฉีดพลาสติก

 • ผู้ผลิตสามารถออกแบบชิ้นงานได้ว่าต้องการให้ขึ้นรูปอย่างไร ทั้งลักษณะและรูปร่าง
 • เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบสมบูรณ์ (finished products)
 • สามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ (mass production)
 • เป็นกระบวนการอัตโนมัติ ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนทางด้านค่าแรง เพราะกระบวนการผลิตพลาสติกโดยเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องจักรจะเป็นตัวดำเนินการเกือบทั้งหมด มีใช้คนสำหรับการตั้งค่าและควบคุมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
 • ควบคุมคุณภาพได้ คุณภาพของชิ้นงานมีความสม่ำเสมอ
 • ใช้ขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความละเอียดหรือซับซ้อนได้
 • มีชิ้นส่วนเหลือทิ้งน้อย

 

ทั้งนี้เครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ Injection Molding Machine เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่สุดของโรงงานฉีดพลาสติก มีหน้าที่ในการหลอมเม็ดหรือผงพลาสติกให้กลายเป็นของเหลว แล้วลำเลียงไปฉีดขึ้นรูปในแม่พิมพ์เพื่อผลิตเป็นชิ้นงานหรือสินค้าพลาสติกต่างๆ

 

องค์ประกอบหลักของเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine)

เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) ประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่

 1. ฐานเครื่อง (Base) ซึ่งรองรับกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก
 2. ส่วนเปิดปิดแม่พิมพ์ (Clamping Unit)
 3. ส่วนฉีดพลาสติก (Injection Unit) บทความนี้เน้นเจาะลึกส่วนฉีดพลาสติกซึ่งนับเป็นส่วนที่จำเป็นมากที่สุดของเครื่องฉีดพลาสติก

โดยส่วนฉีดพลาสติก (Injection Unit) มีหน้าที่สำคัญ ตั้งแต่การดึงวัตถุดิบ ซึ่งก็คือพลาสติกที่อยู่ในรูปแบบเม็ดหรือผง เข้าสู่กระบอกฉีด และส่งต่อไปยังกระบวนการต่าง ๆ พร้อมหลอมพลาสติกจนถึงปริมาณที่ผู้ควบคุมหรือโรงงานต้องการ ก่อนอัดพลาสติกเหลวเหล่านั้นเข้าสู่แม่พิมพ์ หลังจากนั้นจึงมีการลดอุณหภูมิของแม่พิมพ์จนพลาสติกเหลวเกิดการแข็งตัว จึงเปิดแม่พิมพ์และนำชิ้นงานที่เสร็จแล้วออกมา และทำการปิดแม่พิมพ์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดพลาสติกครั้งต่อไป

 

ส่วนประกอบของส่วนฉีดพลาสติก ในเครื่องฉีดพลาสติก ได้แก่

 • ฮอปเปอร์ (Hopper) มีรูปทรงกรวยขนาดใหญ่ เพื่อใช้บรรจุเม็ดหรือผงพลาสติก รวมถึงสารอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการขึ้นรูปพลาสติก สำหรับป้อนเข้าสู่เครื่องฉีดพลาสติก
 • กระบอกฉีดและสกรู (Injector and screw) มีลักษณะเป็นกระบอกยึดติดอยู่กับที่ ด้านหนึ่งเชื่อมต่อกับฮอปเปอร์ อีกด้านต่อกับปลายหัวฉีด กระบอกฉีดจะมีเครื่องให้ความร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิสำหรับการหลอมเหลว ด้านในกระบอกมีสกรูเกลียวหยาบคอยควบคุมการเคลื่อนตัวของพลาสติก ทำหน้าที่เพิ่มแรงดันให้พลาสติกเหลวไหลไปยังแม่พิมพ์
 • หัวฉีด (nozzle) เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกระบอกพลาสติกและแม่พิมพ์ ช่วยลำเลียงพลาสติกเหลวไปยังแม่พิมพ์
  มอเตอร์ขับสกรู (Drive Motor) ช่วยให้สกรูสามารถเคลื่อนไหวได้ เพื่อฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยมอเตอร์มีทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้า หรือ มอเตอร์ไฮดรอลิก
 • ตัวหนีบยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic Clamp Unit) ซึ่งอาจเรียกกันสั้นๆ ว่า แคลมป์ มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ ทั้งการเปิดปิดฝาแม่พิมพ์ การอุ่นแม่พิมพ์ให้พร้อมสำหรับการฉีดพลาสติก หลังจากนั้นจึงลดอุณหภูมิแม่พิมพ์เพื่อให้ชิ้นงานแข็งตัว
 • ชุดควบคุมกลาง (Central Control) ใช้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครื่องฉีดพลาสติก เช่น ควบคุมอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมความดัน อุปกรณ์ตั้งเวลา เป็นต้น
 

หากคุณสนใจเครื่องฉีดพลาสติกและเครื่องจักรอื่น ๆ ติดต่อ บริษัท อิดดะ แมทชีน เรานำเข้ามาจำหน่าย ล้วนได้มาตรฐานระดับสากล เรามุ่งมั่นพัฒนาพนักงานและการบริการ เพื่อพัฒนาบริษัทไปสู่มาตรฐาน ISO 9000 เราคำนึงถึงลูกค้าอยู่เสมอ จึงมีการขยายโกดังสินค้าเพื่อรองรับการสต๊อกเครื่องฉีดพลาสติกและสินค้าอื่นๆ ลูกค้าที่ต้องการเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) หรือเครื่องจักรอื่นๆ ด่วน สามารถมาเลือกเครื่องฉีดพลาสติกตัวจริงก่อนซื้อได้เลย เรายินดีให้คำแนะนำในการเลือกเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) ให้เหมาะกับโรงงานหรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ลูกค้าสามารถวางใจได้อย่างเต็มเปี่ยมกับทีมช่างมากประสบการณ์และทีมงานบริการหลังการขายของเรา

สำหรับโรงงาน บริษัท ธุรกิจที่กำลังต้องการซื้อเครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ Injection Molding Machine จำต้องเลือกเครื่องฉีดพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพเยี่ยม เพื่อให้ผลิตชิ้นงานออกมาอย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ อีกทั้งต้องมีความทนทานและเชื่อถือได้ คุณสามารถติดต่อ บริษัท อิดดะ แมชชีนทูลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ Injection Molding Machine เครื่องกลึง CNC (CNC lathe) เครื่องกัด CNC เครื่อง CNC Milling เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องตัดไวร์คัท เครื่อง edm เครื่องเจียระไน เครื่องเลื่อยสายพาน เครื่องพับโลหะแผ่น อะไหล่และเครื่องมือ มาตั้งแต่ปี 2549

Visitors: 42,471