เครื่องป้อนโลหะแผ่น / Uncoiler & Leveler Feeder

 Specification : Model 

SL-200A-B           NCF-200A-B

SL300A-B            NCF-300A-B

SL500A-B            NCF-500A-B

SL700A-B             NCF-700A-B

Visitors: 48,733