ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
bullet10 ข้อคิดดี ๆ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนทำงาน
bulletวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องเจาะ Superdrill
bulletวิดีโอการตัดด้วยเครื่อง Fiber Laser 1000W
bulletการออกแบบแม่พิมพ์พับโลหะ
bulletประเภทของแม่พิมพ์
bulletคำคม ปรัชญาชีวิตธุรกิจ
ประเภทแม่พิมพ์แบ่งตามรูปแบบการทำงาน article

แบ่งได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. แม่พิมพ์ตัดเฉือน (Shearing Die) ใช้ในการตัดแยกส่วนของแผ่นโลหะออกจากกัน การเรียกแม่พิมพ์ในกลุ่มนี้มักเรียกตามลักษณะของงานที่ต้องการ เช่น แม่พิมพ์ตัดแผ่นเหล่า (Blanking Die) แม่พิมพ์เจาะรู (Piercing Die) แม่พิมพ์ตัดขอบ (Trimming Die) แม่พิมพ์เจาะรูแบบต่อเนื่อง (Perforating Die) แม่พิมพ์บาก (Notching) แม่พิมพ์ตัดแยกส่วน (Parting Die) แม่พิมพ์ตัดซอย (Slitting Die) เป็นต้น แผ่นโลหะจะถูกเฉือนให้ขาดจากกันระหว่างคมตัดของพันช์และดาย

กระบวนการตัดเฉือนรูปแบบต่างๆ

 

2. แม่พิมพ์พับขึ้นรูป (Bending Die) แม่พิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้สำหรับ ดัดหรือพับแผ่นโลหะ รูปแบบการพับมีหลายลักษณะ เช่น พับแบบแนวพับตรง (Straight Flange) พับแบบแนวพับโค้งเข้า (Stretch Flange) พับแบบแนวพับโค้งออก (Shrink Flange) พับแบบแนวพับที่มีทั้งโค้งเข้าและโค้งออกสลับกัน (Reverse Flange) พับแบบแนวพับต่อกัน (Jogged Flange) พับแบบม้วนขอบ (Curling Die)

กระบวนการพับรูปแบบต่างๆ

 

       ลักษณะของแม่พิมพ์พับโลหะแผ่นมีหลายรูปแบบ เช่น แม่พิมพ์รูปตัววี (V-Bend Die) แม่พิมพ์รูปตัวยู (U-Bend Die) แม่พิพ์แบบไวปิง (Wiping Die) แม่พิมพ์พับแบบหมุน (Rotary Action Bend Die)  

3. แม่พิมพ์ลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing Die) .ใช้สำหรับขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นรูปปถ้วย ซึ่งอาจจะเป็นถ้วยกลม เหลี่ยม หรือรูปทรงอื่นๆ แรงกดบนแผ่นจับยึดชิ้นงานต้องมากพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรอยย่น ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการไหลตัวของแผ่นโลหะเข้าไปในปากดาย

ตัวอย่างชิ้นงานที่ผลิตจากกระบวนการลากขึ้นรูปลึก

 

4. แม่พิมพ์ลากขึ้นรูป (Drawing Die) หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงานให้มีรูปร่างโค้งเว้า (Contour) ที่ค่อนข้างลึก แผ่นจับชิ้นงาน (Blank Holder Plate) จพกดลงบนแผ่นเปล่าก่อนที่พันช์จะสัมผัสและขึ้นรูปชิ้นงาน โดยมากจะเสริมดรอบิด (Draw Bead) บนแผ่ยจับชิ้นงาน เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นโลหะไหลลงไปในปากดายในบางตำแหน่ง แผ่นโลหะจะไหลเข้าไปในช่องว่างระหว่างพันช์และดาย โดยมรแรงดึงต้านการไหลที่เกิดจากแผ่นจับชิ้นงาน ซึ่งจะทำมห้ความหนาของโลหะแผ่นในบางบริเวณลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนรูป หลังจากขึ้นรูปแล้วโดยมากจะต้องตัดขอบ (Trimming) ที่ไม่ต้องการออกไป

แม่พิมพ์ลากขึ้นรูป

 

5. แม่พิมพ์ขึ้นรูป (Forming Die) หมายถึง แม่พิมพ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปที่ไม่มีการจับยึดที่ขอบก่อนการขึ้นรูป แต่เป็นการจับยึดชิ้นงานเริ่มต้นตรงส่วนที่ประกบอยู่กับหน้าสัมผัสของพันช์ เรียกว่า Pressure Pad หรืออาจเรียกว่าเป็นแผ่นจับชิ้นงานก็ได้ จะส่งผ่านแรงโดยใช้สปริงรองใต้ Pressure Pad แผ่นโลหะก็จะเปลี่ยนรูปตามรูปร่างของพันช์และดายที่ออกแบบไว้ แผ่นชิ้นงานเริ่มต้นมักจะต้องผ่านวิธีการปรับขนาดให้พอดี (Blank Development) ก่อน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์หลังจากการขึ้นรูปโดยที่ไม่ต้องตัดขอบอีก

แม่พิมพ์ขึ้นรูป

 

6. แม่พิมพ์เฉพาะงานอื่นๆ (Miscellaneous Die) เช่น แม่พิมพ์ปั๊มลาย (Embossing Die) แม่พิมพ์ปั๊มเหรียญ (Coining Die) แม่พิมพ์สำหรับลบรอยเยินหรือลบคม (Burnishing Die) แม่พิมพ์กดย้ำ (Restriking Die) แม่พิมพ์สำหรับปรับขนาด (Sizing Die) เป็นต้น

แม่พิมพ์เฉพาะงานอื่นๆ

 

ที่มา : หนังสือแม่พิมพ์โลหะแผ่น เล่มที่ 1

 
บทความ

Fiber Laser คืออะไร
ประเภทของแม่พิมพ์
การออกแบบแม่พิมพ์พับโลหะ
ประเภทของแม่พิมพ์พับ