เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Cutting Machine)

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ทำงานได้เร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและค่าไฟ

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เป็นเครื่องที่ใช้หลักการกำเนิดแสงแล้วใช้ความร้อนจากแสงมาตัดโลหะ โดยผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก และใช้เลนส์ทำหน้าที่รวมแสงเพื่อให้เกิดความร้อนสูงสุด โดยมีแก๊สไนโตรเจนหรือออกซิเจน ทำหน้าที่เป่าโลหะที่หลอมละลายให้แยกออกจากโลหะที่เราต้ด ทำให้ไม่มีข้อจำกัดเหมือนเครื่องตัดเลเซอร์แบบ co2

ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

  • Fiber Laser Cutting Machine เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ยังมีประโยชน์มากในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายหากเทียบกับเครื่องเลเซอร์ co2 เพราะเนื่องจาก fiber laser /ไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ใช้พลังงานในการสร้างแสงเลเซอร์ที่ไม่สูงมากทำให้ค่าไฟไม่แพง ดูแลรักษาง่าย

  • Fiber Laser Cutting Machine เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ยังคงเป็นที่นิยมในตลาดทำให้ราคา fiber laser /ไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ จำนวนวัตต์ยิ่งสูงราคาเริ่มปรับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง และยิ่งวัตต์สูงมากเท่าไหร่การตัดงานในความหนาเท่าเดิมก็จะตัดงานได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าไฟ ประหยัดเวลา ทำงานได้มากขึ้น ทำให้สร้างรายได้มากขึ้น

สนใจเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Cutting Machine) 

 

Visitors: 46,066