ทำความรู้จักส่วนประกอบของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีส่วนประกอบอะไร และมีข้อดีในการใช้งานอย่างไรบ้าง?

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมมีหลากประเภทด้วยกัน เช่น เครื่องกลึง cnc , เครื่องกัด cnc, เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เป็นต้น สำหรับการใช้เครื่องจักรในปัจจุบันเพื่อตัดเหล็กจะนิยมใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ (Fiber Laser Cuttting Machine) จัดเป็นเครื่องจักรสมัยใหม่ชนิดหนึ่งที่ใช้แทนเครื่องตัดโลหะแผ่นหรือเครื่องตัดโลหะแบบเก่า ใช้การกำเนิดของเลเซอร์ไฟเบอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง แสงประเภทนี้จะมีความหนาแน่นและคลื่นความถี่สูง โดยแสงเลเซอร์จะถูกรวบรวมไว้บนผิวของชิ้นงานทำให้พื้นผิวบริเวณดังกล่าวถูกหลอมเหลวด้วยแสงเลเซอร์ จากนั้นจึงแปรสภาพเป็นแก๊ส โดยผ่านระบบการควบคุมแบบ cnc ที่สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสูงในการใช้งาน

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ปัจจุบันนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กแทนเครื่องตัดเหล็กแบบเดิม เช่น ตัดพลาสม่า ซึ่งมีข้อดีในการใช้งานคือได้งานคุณภาพดีและรวดเร็วมากขึ้น ด้วยการตัดที่มีระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การคุมแรงดันแก๊ส การเคลื่อนที่ที่แม่นยำที่ทำให้ประหยัดเวลา และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกที ทำให้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เป็นที่นิยมในงานตัดเหล็ก สแตนเลส รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มาทำความเข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กัน

8 ส่วนประกอบของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

 1. หัวตัดเลเซอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดชิ้นงานต่างๆ ของเครื่องตัดเลเซอร์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 4 ส่วนดังนี้
  • Nozzle หัวตัดที่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 1. parallel 2. convergent 3. conical ซึ่งใช้งานต่างกันไป
  • Focus lens เป็นส่วนประกอบที่เป็นจุดรวมแสง เพื่อใช้ในการตัดชิ้นงานต่างๆ
  • Focus tracking system ประกอบด้วยระยะโฟกัสของหัวตัด และระบบเซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงควบคุม แรงดันแก๊ส หรือค่าต่าง ๆ ของเครื่องจักร
  • Protection lens คือเลนส์ที่ช่วยปกป้องวัสดุที่กระเด็นเข้าไปในหัวตัดเลเซอร์ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการใช้งาน และยังเป็นจุดกระทบของแสงเลเซอร์อีกชิ้นหนึ่งด้วย

 2.  แหล่งกำเนิดแสงไฟเบอร์เลเซอร์ เป็นส่วนสำคัญหลักของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เนื่องจากเป็นตัวส่งกำลังความหนาแน่นและความถี่ของเลเซอร์ไปให้หัวตัดเพื่อตัดชิ้นงานต่างๆ ตามต้องการ มีประสิทธิภาพสูง หลักการทำงานดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานและคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดอื่นๆ

 3. มอเตอร์ควบคุมเครื่องเลเซอร์ ใช้ในการควบคุมความเร็วและตำแหน่งในการเคลื่อนที่ต่างๆ ของหัวเลเซอร์ให้มีความแม่นยำมากขึ้น เป็นส่วนสำคัญขององค์ประกอบตัวเครื่องตัดเลเซอร์เลยทีเดียว จึงต้องเลือกมอเตอร์ที่มีคุณภาพสูง เพราะการตัดงานประเภทต่างๆ ต้องอาศัยความแม่นยำมาก รวมถึงการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและระยะไปกลับของหัวตัดเลเซอร์ด้วย หากอุปกรณ์ไม่ได้คุณภาพอาจส่งผลเสียกับงานได้ ลองดูเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพได้ที่นี่

 4. ตัวเครื่อง ตัวเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์หรือโครงเครื่องนั้น แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น แบบปิดหรือแบบโต๊ะเดี่ยว ซึ่งโครงของเครื่องตัดเลเซอร์นั้นสามารถกำหนดความต้องการต่าง ๆ ได้ เช่น ขนาดของตัวเครื่องที่จะใช้งาน รวมถึงระบบมอเตอร์และระบบควบคุมแกน xyz-axis ต่าง ๆ ในตัวเครื่องตัดเลเซอร์

 5. ระบบทำความเย็น เรียกสั้น ๆ ว่า chiller เป็นระบบที่ให้ความเย็นกับหัวตัวเลเซอร์และแห่งกำเนิดแสงเลเซอร์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการตัดเหล็กด้วยเลเซอร์ทำให้เกิดความร้อนที่ตัวเครื่องและหัวตัด รวมถึงแหล่งกำเนิดแสง ดังนั้นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ต่ำลงอย่างคงที่เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบระหว่างเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ทำงาน และป้องกันไม่ให้ over heat ด้วย

 6. ระบบตัดด้วยแรงลมและระบบแก๊ส เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์สามารถตัดเหล็กและวัสดุต่างๆ ได้หลายวิธี ด้วยระบบที่แตกต่างกัน เช่น การตัดด้วยแรงลม หรือ Air cut ที่ค่อนข้างประหยัดหรือมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับการตัดด้วยแก๊สชนิดอื่น แต่ปัจจุบันไม่ได้นิยม

  ส่วนการตัดด้วยระบบแก๊ส จะใช้แก๊สออกซิเจนและไนโตรเจน ในการตัดชิ้นงานต่าง ๆ คุณภาพของชิ้นงาน ผิวของงานจึงขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของชนิดแก๊สที่ใช้ตัดเหล็ก และขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุที่ตัดด้วยเช่นกัน โดยแบ่งประเภทแก๊สออกเป็น 2 แบบคือ 1. แบบท่อ หรือ cylinders และ 2. แบบเหลว หรือ liquid หากใช้แก๊สที่บริสุทธิ์มากจะทำให้ลดต้นทุนในอุตสาหกรรมได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว

 7. ระบบควบคุม เป็นส่วนสำคัญหลักในการคุมเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ให้ช่วยเคลื่อนที่ในแกนที่กำหนด รวมไปถึงควบคุมแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ด้วย การทำงานจะทำงานร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการตัดเหล็กอย่างแม่นยำที่สุด โปรแกรมที่ใช้ในการควบคุมเครื่องเลเซอร์จะมีหลายแบบด้วยกัน อย่าง cypcut จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากที่สุด

 8. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าและระบบดูดควัน เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จะมีเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาระดับไฟฟ้าให้มีความเสถียรและคงที่มากที่สุด เป็นเรื่องความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตัดชิ้นงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม หลักการทำงานคือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าจะเชื่อมกับ power supply system และ แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหา
  และระบบดูดควันที่ต้องมีเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากหลักการตัดโลหะหรือชิ้นงานอื่น ๆ คือการรวมแสงเลเซอร์ไว้ที่พื้นผิวงานเพื่อให้เกิดจุดหลอมเหลวด้วยลำแสง และแปรสภาพเป็นแก๊ส ดังนั้นระบบดูดควัน (blower) จะช่วยดูดไอร้อนและควันจากการตัดวัสดุ ไม่ให้เกิดภาวะอากาศเสียมากไปและลดความเสี่ยงของช่างตัดเลเซอร์หรือคนทำงานด้านนี้อีกด้วย


Fiber Laser Cutting Machine หรือเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ยังคงเป็นที่นิยมในตลาด ยิ่งวัตต์สูงมากเท่าไหร่และการใช้งานที่ตัดงานในความหนาเท่าเดิมก็จะทำให้ตัดงานได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าไฟ ประหยัดเวลา ทำงานได้มากขึ้น ทำให้สร้างรายได้ในอุตสาหกรรมของคุณได้มากขึ้น

บริษัท อิดดะ แมชชีน ทูลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรกล เครื่องกลึง CNC เครื่องกัด CNC เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องไวร์คัด เครื่องเจียระไน เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องเลื่อยสายพาน รวมถึงอะไหล่ และ เครื่องมืออื่นๆ เกรดคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล (ISO 9001) พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและมั่นใจด้วยทีมงานบริการหลังการขาย

 

สนใจเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องกลึง CNC (CNC lathe) หรือเครื่องจักรอื่น ๆ ติดต่อ

Tel :
02-315-4808 , 094-821-4821

Line ID : @idda.machine
Facebook : เครื่องจักร CNC BY IDDA Machines TOOLS
Email : marketing@idda.co.th

 

Visitors: 42,477